Mervärden och ökad produktivitet med hjälp av kommunikation och arbetscoaching

GW Personutveckling hjälper företag, myndigheter och organisationer att utveckla sin verksamhet i positiv riktning, genom olika insatser för både enskilda medarbetare och grupper.

Certifierad

Socionom och certifierad transaktionsanalytiker (CTA) som har arbetat med människors olika typer av livsproblem sedan 1981.

Erfarenhet

Sedan starten 1995 har Göran Wasserman bred erfarenhet från bl a socialtjänst, vård, skola och familjerådgivning.

Uppdrag

Samarbetsträning, arbetscoaching, handledning, grupprocesser och personlig utveckling för företag som IKEA, Posten, kommuner och landsting.

Min e-bok ”100 idéer för att bygga relationer – hemma & på jobbet

Den här e-boken har som syfte att förmedla verktyg i konsten att bygga relationer. Läsaren får nya tankar och idéer som kan inspirera att hantera livet. Hur kan du bygga djupa och meningsfulla relationer?

Du kan antingen läsa alla idéer från början till slut och få med dig nyttigheter, eller låta dig inspireras kring något specifikt tema. Varje kapitel har en inledning, och läsaren får sedan idéer och förslag baserat på temat.

Känslan av att vilja tillhöra och känna samhörighet är avgörande för att vi skall känna oss hela. Vi väljer till stor del vårt livsöde även om livet ibland kan kännas hopplöst och en känsla av vanmakt. Syftet med dessa 100 idéer är att locka fram din kreativitet och förmedla hopp och livsenergi.

Ju mer vi investerar i relationer desto mer får vi tillbaka. Här får du 100 nycklar för ett rikare och lyckligare liv. Bekräftelse, stärkt självkänsla, förtroende, uppskattning, tydligare och klarare kommunikation och samhörighet och kontakt i livets alla relationer.

Läs mer och köp e-boken

GW Personutveckling

Arbetslivet präglas idag av snabba förändringar och stora krav på resultat. Vi står till tjänst med kurser och utbildning samt personlig handledning och arbetscoaching.

1995 startade Göran Wasserman företaget GW Personutveckling. Göran är socionom och certifierad transaktionsanalytiker (CTA) och har arbetat med människor med olika typer av livsproblem sedan 1981. Företaget har bred erfarenhet från bl a socialtjänst, vård, skola och familjerådgivning. Idag består uppdragen av samarbetsträning, arbetscoaching/handledning, grupprocesser och personlig utveckling, främst i Kronobergs län.

Kunder till GW Personutveckling är företag som IKEA, Posten, kommuner och landsting.

Mina utgångspunkter i livet är av humanistisk natur. Människan befinner sig i centrum som ansvarig för sina handlingar och val. Nyckelord för mig är samspelet och förståelsen människor emellan. Det är viktigt att se till det friska i oss och möta människor där de befinner sig.

Göran Wasserman, GW Personutveckling