Göran Wasserman

Mervärden och ökad produktivitet med hjälp av kommunikation och arbetscoaching

Arbetslivet präglas idag av snabba förändringar och stora krav på resultat. GW Personutveckling hjälper företag, myndigheter och organisationer att utveckla sin verksamhet i positiv riktning, genom olika insatser för både enskilda medarbetare och grupper.

Vi står till tjänst med kurser och utbildning samt personlig handledning och arbetscoaching.

Just nu

Jag bedriver teamutveckling på Familjehuset i Alvesta (VoB-Syd). Omfattningen är våren 2018-hösten 2018 och på gående insats.

Aktuella föreläsningar

Under 2018 kommer jag att föreläsa om krishantering och om hur du kan utöka din kommunikationsförmåga.

Läs mer om föreläsningarna här.

Nytt uppdrag

10 juni 2019

Samtalsmetodik på familjehuset VoB Syd. för personalgrupp.

Parterapi på familjerådgivningen: En jämförelsestudie av Transaktionsanalytisk psykoterapi (TA) och traditionell behandling (TAU)

25 oktober 2018

Läs gärna min artikel ”Parterapi på familjerådgivningen: En jämförelsestudie av Transaktionsanalytisk psykoterapi (TA) och traditionell […]

Kontakt

Göran Wasserman
Budkavlevägen 17
352 46 Växjö

070-602 63 27
info@gwpersonutveckling.se

GW Personutveckling

All Rights Reserved
© Copyright 2019
GW Personutveckling