Mervärden och ökad produktivitet med hjälp av kommunikation och arbetscoaching

GW Personutveckling hjälper företag, myndigheter och organisationer att utveckla sin verksamhet i positiv riktning, genom olika insatser för både enskilda medarbetare och grupper.

Certifierad

Socionom och certifierad transaktionsanalytiker (CTA) som har arbetat med människors olika typer av livsproblem sedan 1981.

Erfarenhet

Sedan starten 1995 har Göran Wasserman bred erfarenhet från bl a socialtjänst, vård, skola och familjerådgivning.

Uppdrag

Samarbetsträning, arbetscoaching, handledning, grupprocesser och personlig utveckling för företag som IKEA, Posten, kommuner och landsting.

Som man sår får man skörda

Den här boken har som syfte att förmedla verktyg i konsten att bygga relationer. Det är min förhoppning att du som läsare får nya tankar och idéer som kan inspirera dig att hantera ditt liv på ett ändamålsenligt sätt. Jag har försökt att beskriva komplicerade skeenden på ett lättfattligt och lättillgängligt sätt. Kanske känner du igen dig i såväl stort som smått. Inspirationskällan har varit mina krönikor i smålandsposten (Smp). Du kan antingen läsa boken från pärm till pärm och få med dig nyttigheter från mitt smörgåsbord eller så kan du låta dig inspireras kring något specifikt tema. Varje kapitel börjar med en inledning.

Läs mer och beställ boken

GW Personutveckling

Arbetslivet präglas idag av snabba förändringar och stora krav på resultat. Vi står till tjänst med kurser och utbildning samt personlig handledning och arbetscoaching.

1995 startade Göran Wasserman företaget GW Personutveckling. Göran är socionom och certifierad transaktionsanalytiker (CTA) och har arbetat med människor med olika typer av livsproblem sedan 1981. Företaget har bred erfarenhet från bl a socialtjänst, vård, skola och familjerådgivning. Idag består uppdragen av samarbetsträning, arbetscoaching/handledning, grupprocesser och personlig utveckling, främst i Kronobergs län.

Kunder till GW Personutveckling är företag som IKEA, Posten, kommuner och landsting.

Mina utgångspunkter i livet är av humanistisk natur. Människan befinner sig i centrum som ansvarig för sina handlingar och val. Nyckelord för mig är samspelet och förståelsen människor emellan. Det är viktigt att se till det friska i oss och möta människor där de befinner sig.

Göran Wasserman, GW Personutveckling