Personlig utveckling

Genom att du förstår och använder dina styrkor och arbetar med dina utvecklingsbara sidor känner du meningsfullhet i arbetet och presterar med din fulla kapacitet.

Personlig utveckling

Självkännedom

Genom att du förstår och använder dina styrkor och arbetar med dina utvecklingsbara sidor känner du meningsfullhet i arbetet och presterar med din fulla kapacitet. Du blir medveten om varför du beter dig som du gör och ibland känner dig missförstådd. Du lär dig stresshantering genom bl a att sätta gränser och främjar därmed din hälsa.

Ett kraftfullt redskap

Du får med dig ett kraftfullt redskap som gör att du blir säkrare att både lyssna och föra samtal. Din kommunikation blir tydlig och klar. Du stärker din medvetenhet om hur du skall bete dig för att nå fram med ditt budskap. Sist men inte minst förstärker du din egen energi som gör att du blir ytterligare motiverad att nå dina mål!

Vi en 1-dags orienteringskurs där vi går igenom:

  • Utveckla din kommunikationsförmåga
  • Ge och ta emot konstruktiv kritik
  • Fokusera på hälsa – Hur bemästra stress
  • Hitta dina styrkor och utveckla dessa