Transaktionsanalys

Transaktionsanalys

Transaktion betyder samspel. I TA arbetar man med att nå en bättre självinsikt genom att analysera olika typer av kommunikation man har med andra personer.

Personlig utveckling

Genom att du förstår och använder dina styrkor och arbetar med dina utvecklingsbara sidor känner du meningsfullhet i arbetet och presterar med din fulla kapacitet.

Teambuilding

Vi når gemensamma mål på ett effektivt sätt genom att ta till vara på våra olikheter i arbetsgruppen och fördela vår kompetens.

Coaching

Vi arbetar tillsammans för att du skall nå dina mål genom att bygga upp dina resurser och utveckla dina starka sidor.

Medarbetarsamtal

GW Personutveckling hjälper företag, myndigheter och organisationer att utveckla sin verksamhet i positiv riktning.

Rehabilitering

Syftet är att stödja anställda till en återgång i tjänst, eller för de som inte kan återgå, stödja dem i utslussningen till annan sysselsättning.

Parterapi på familjerådgivningen: En jämförelsestudie av Transaktionsanalytisk psykoterapi (TA) och traditionell behandling (TAU)

25 oktober 2018

Läs gärna min artikel ”Parterapi på familjerådgivningen: En jämförelsestudie av Transaktionsanalytisk psykoterapi (TA) och traditionell […]

Aktuella föreläsningar

5 november 2017

Utöka din verktygslåda med att förstärka din kommunikationsförmåga- Kommunikations modell När: 9/2 2018. Läs mer […]

Kontakt

Göran Wasserman
Staglabergsgatan 17
352 34 Växjö

070-602 63 27
info@gwpersonutveckling.se

GW Personutveckling

All Rights Reserved
© Copyright 2010
GW Personutveckling