Kundreferenser

Kundreferenser

Våra träffar med Göran har varit mycket nyttiga och lärorika för vårat Företag. Dom diskussioner som kommer har varit väldigt givande för både gruppen och för oss som driver företaget. Innan vi hade våra träffar med Göran så tyckte Jag att vi var så väldigt olika personligheter i våran grupp. Men det är ju det som är Vår stora styrka och en anledning till varför gruppen och företaget är så framgångsrikt.

Jonas Strandh

VVS Byrån

Hela avdelningen deltog tillsammans och vi fann en metod för att utveckla vår kommunikation både inom gruppen och gentemot dem vi arbetar för i verksamheten med omsorg om äldre och funktionshindrade.

Marita Bengtsson, Utbildningssekreterare

Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun

Jag har haft Göran Wasserman som föreläsare i Transaktionsanalys i samband med utbildningen ”Hälsokraftigt ledarskap”. Vi fick då teorietisk undervisning samt hade möjlighet att praktiskt träna kommunikation och feedback. Detta som jag upplevde mycket givande och lärorikt, har jag haft användning för i mitt arbete som chef. Göran har också varit föreläsare för personalen på en utvecklingsdag vilket var mycket uppskattat.

Elisabeth Torebo, Avdelningschef

Medicinkliniken, Ljungby lasarett

Kursen ”Samtalsteknik och Kommunikation med hjälp av Transaktionsanalys” integrerade teori och praktik på ett intressant, enkelt och pådrivande sätt för både individen och gruppen. Kursen utgjorde ett värdefullt tillskott i gruppprocessen.

Ann-Mari Wiik, Lärare

Birka Folkhögskola, Östersund