Transaktionsanalys

Transaktionsanalys

Transaktion betyder samspel. I TA arbetar man med att nå en bättre självinsikt genom att analysera olika typer av kommunikation man har med andra personer.

Personlig utveckling

Genom att du förstår och använder dina styrkor och arbetar med dina utvecklingsbara sidor känner du meningsfullhet i arbetet och presterar med din fulla kapacitet.

Teambuilding

Vi når gemensamma mål på ett effektivt sätt genom att ta till vara på våra olikheter i arbetsgruppen och fördela vår kompetens.

Coaching

Vi arbetar tillsammans för att du skall nå dina mål genom att bygga upp dina resurser och utveckla dina starka sidor.

Medarbetarsamtal

GW Personutveckling hjälper företag, myndigheter och organisationer att utveckla sin verksamhet i positiv riktning.

Rehabilitering

Syftet är att stödja anställda till en återgång i tjänst, eller för de som inte kan återgå, stödja dem i utslussningen till annan sysselsättning.

Nytt uppdrag

10 juni 2019

Samtalsmetodik på familjehuset VoB Syd. för personalgrupp.

Parterapi på familjerådgivningen: En jämförelsestudie av Transaktionsanalytisk psykoterapi (TA) och traditionell behandling (TAU)

25 oktober 2018

Läs gärna min artikel ”Parterapi på familjerådgivningen: En jämförelsestudie av Transaktionsanalytisk psykoterapi (TA) och traditionell […]

Kontakt

Göran Wasserman
Budkavlevägen 17
352 46 Växjö

070-602 63 27
info@gwpersonutveckling.se

GW Personutveckling

All Rights Reserved
© Copyright 2019
GW Personutveckling