Medarbetarsamtal

GW Personutveckling hjälper företag, myndigheter och organisationer att utveckla sin verksamhet i positiv riktning.

Medarbetarsamtal

Mervärden och ökad produktivitet med hjälp av kommunikation och arbetscoaching

Arbetslivet präglas idag av snabba förändringar och stora krav på resultat. GW Personutveckling hjälper företag, myndigheter och organisationer att utveckla sin verksamhet i positiv riktning, genom olika insatser för både enskilda medarbetare och grupper.

Vi går igenom

  • Samtalsmetodik – Hur kommunicerar jag?
  • Hur strukturerar och förbereder jag ett bra utvecklingssamtal?
  • Vad skall ingå i ett samtal för att det skall bli så effektivt som möjligt?
  • Hur blir jag en god lyssnare? Hur ger jag utvecklande feedback?
  • Olika svåra samtal – hur hanterar jag olika problem som kan uppstå i samtal?

Vi står till tjänst med kurser och utbildning samt personlig handledning och arbetscoaching.