Coaching i ledarskap och samtalsmetodik

Vi arbetar tillsammans för att du skall nå dina mål genom att bygga upp dina resurser och utveckla dina starka sidor.

Coaching

Du som är ledare får stöd i hur du skall hantera ditt ledarskap och få till bra effektiva samarbete. Vi arbetar tillsammans för att du skall nå dina mål genom att bygga upp dina resurser och utveckla dina starka sidor.

Under coaching går vi igenom:

  • Hur ser din ledarstil ut?
  • Vilka egenskaper behöver du utveckla?
  • Vilka behov har du?
  • Hur hanterar du dina medarbetares behov?

För att kunna bygga effektiva team får du utbildning i kommunikations- och samtalsmetodik. Andra viktiga verktyg som skapar arbetsglädje och ökar produktiviteten är medarbetarsamtalet, och konsten att ge konstruktiv feedback. Du lär dig en metod för både medarbetarsamtal i grupp och det individuella samtalet.