Uppdrag under 2015

Göran Wasserman
Göran Wasserman

(Redigerad: )

Här kommer en formulering om varför handledning har varit bra för vår arbetsgrupp!

Handledning har varit bra för vår arbetsgrupp då vi getts möjlighet att formulera en gemensam målbild. Vi har getts möjlighet att diskutera hur vår arbetsgrupp ska förändras och utvecklas i en positiv riktning samt fått vägledning hur vi ska förhålla oss i olika situationer som kan uppstå på arbetet under processens gång.