Pågående uppdrag 2013

Göran Wasserman
Göran Wasserman

(Redigerad: )

Medarbetarsamtal

Kunskapsutveckling syd i Växjö. Heldagsföreläsningar för olika personalkategorier. Grupper och grupprocesser och krishantering. KBT-föreläsning heldag.