Teambuilding

Vi når gemensamma mål på ett effektivt sätt genom att ta till vara på våra olikheter i arbetsgruppen och fördela vår kompetens. Även genom att lära oss sätta gränser och prioritera, samt skapa strategier för problemlösning och kommunikation.

    Detta arbetar vi med

  • Skapa en effektiv och kreativ arbetsgrupp med positiv stämning
  • Utveckla förmågan som samtalspartner, problemlösande eller stödjande
  • Hitta balansen mellan effektivitet, höga prestationskrav och arbetsglädje
  • Tillvarata medarbetares olikheter för ökad produktivitet och effektivitet
  • Förebygga konflikter genom igenkänning och korrekt hantering

Så här går det till

Genom föreläsningar, erfarenhetsutbyte och övningar fördjupar du din förståelse och blir säkrare i din yrkesroll. Kursledare lär ut ett pedagogiskt redskap som visar på kopplingen mellan kommunikation och beteende.

En av teorimodellerna som används är transaktionsanalysen, den beskriver samspelet mellan människor och ger dig en förståelse och medvetenhet över ditt sätt att fungera.

Uppdrag under 2015

4 oktober 2015

Här kommer en formulering om varför handledning har varit bra för vår arbetsgrupp! Handledning har […]

Köp min bok online

9 maj 2014

Nu finns min bok ”Som man sår får man skörda” tillgänglig att beställa här på […]

Kontakt

Göran Wasserman
Staglabergsgatan 17
352 34 Växjö

070-602 63 27
info@gwpersonutveckling.se

GW Personutveckling

All Rights Reserved
© Copyright 2010
GW Personutveckling