Transaktionsanalys

Transaktion betyder samspel. I TA arbetar man med att nå en bättre självinsikt genom att analysera olika typer av kommunikation man har med andra personer.

Teorin är pedagogiskt utformad och kommer att ge dig en medvetenhet och förståelse över ditt sätt att fungera. Målet är att du ska bli en god lyssnare och tydligare i ditt sätt att kommunicera.

Transaktionsanalys bidrar till arbetsglädje

Transaktionsanalys används inom utbildning, rådgivning, psykoterapi samt organisationsutveckling. En viktig beståndsdel är kommunikationens betydelse för att uppnå ett välutvecklat samspel samt en ökad arbetsglädje och effektivitet i arbetslaget.

Genom att du ökar din självkännedom uppnås en ökad medvetenhet kring ditt och dina medarbetares beteendemönster. Du kan på så sätt undvika missförstånd och bättre tackla svårigheter genom att skapa en konstruktiv dialog.

Målet

Genom att du lär dig grundbegreppen i TA har du ett konkret och användbart verktyg att använda dig av. Du kan på så sätt öka din förståelse och utveckla dig själv oavsett om du är chef eller anställd.

Så här gör vi

Genom föreläsningar, erfarenhetsutbyte och övningar fördjupar du din förståelse och blir säkrare i din yrkesroll. Kursledaren lär ut ett pedagogiskt redskap som visar på kopplingen mellan kommunikation och beteende. Kursen presenterar TA:s grundbegrepp teoretiskt med övningar samt diskussioner.

Nytt uppdrag

10 juni 2019

Samtalsmetodik på familjehuset VoB Syd. för personalgrupp.

Parterapi på familjerådgivningen: En jämförelsestudie av Transaktionsanalytisk psykoterapi (TA) och traditionell behandling (TAU)

25 oktober 2018

Läs gärna min artikel ”Parterapi på familjerådgivningen: En jämförelsestudie av Transaktionsanalytisk psykoterapi (TA) och traditionell […]

Kontakt

Göran Wasserman
Staglabergsgatan 17
352 34 Växjö

070-602 63 27
info@gwpersonutveckling.se

GW Personutveckling

All Rights Reserved
© Copyright 2010
GW Personutveckling