Personlig utveckling

Självkännedom

Genom att du förstår och använder dina styrkor och arbetar med dina utvecklingsbara sidor känner du meningsfullhet i arbetet och presterar med din fulla kapacitet. Du blir medveten om varför du beter dig som du gör och ibland känner dig missförstådd. Du lär dig stresshantering genom bl a att sätta gränser och främjar därmed din hälsa.

Ett kraftfullt redskap

Du får med dig ett kraftfullt redskap som gör att du blir säkrare att både lyssna och föra samtal. Din kommunikation blir tydlig och klar. Du stärker din medvetenhet om hur du skall bete dig för att nå fram med ditt budskap. Sist men inte minst förstärker du din egen energi som gör att du blir ytterligare motiverad att nå dina mål!

    Vi en 1-dags orienteringskurs där vi går igenom:

  • Utveckla din kommunikationsförmåga
  • Ge och ta emot konstruktiv kritik
  • Fokusera på hälsa – Hur bemästra stress
  • Hitta dina styrkor och utveckla dessa

Aktuella föreläsningar

5 november 2017

Utöka din verktygslåda med att förstärka din kommunikationsförmåga- Kommunikations modell När: 9/2 2018. Läs mer […]

Senaste uppdragen

5 november 2017

Mina senaste uppdrag. 2015 Föreläsning Nordea i Kalmar temat: Verktyg för att komma överens om […]

Kontakt

Göran Wasserman
Staglabergsgatan 17
352 34 Växjö

070-602 63 27
info@gwpersonutveckling.se

GW Personutveckling

All Rights Reserved
© Copyright 2010
GW Personutveckling