Medarbetarsamtal

Mervärden och ökad produktivitet med hjälp av kommunikation och arbetscoaching

Arbetslivet präglas idag av snabba förändringar och stora krav på resultat. GW Personutveckling hjälper företag, myndigheter och organisationer att utveckla sin verksamhet i positiv riktning, genom olika insatser för både enskilda medarbetare och grupper.

    Vi går igenom

  • Samtalsmetodik – Hur kommunicerar jag?
  • Hur strukturerar och förbereder jag ett bra utvecklingssamtal?
  • Vad skall ingå i ett samtal för att det skall bli så effektivt som möjligt?
  • Hur blir jag en god lyssnare? Hur ger jag utvecklande feedback?
  • Olika svåra samtal – hur hanterar jag olika problem som kan uppstå i samtal?

Vi står till tjänst med kurser och utbildning samt personlig handledning och arbetscoaching.

Aktuella föreläsningar

5 november 2017

Utöka din verktygslåda med att förstärka din kommunikationsförmåga- Kommunikations modell När: 9/2 2018. Läs mer […]

Senaste uppdragen

5 november 2017

Mina senaste uppdrag. 2015 Föreläsning Nordea i Kalmar temat: Verktyg för att komma överens om […]

Kontakt

Göran Wasserman
Staglabergsgatan 17
352 34 Växjö

070-602 63 27
info@gwpersonutveckling.se

GW Personutveckling

All Rights Reserved
© Copyright 2010
GW Personutveckling