Medarbetarsamtal

Mervärden och ökad produktivitet med hjälp av kommunikation och arbetscoaching

Arbetslivet präglas idag av snabba förändringar och stora krav på resultat. GW Personutveckling hjälper företag, myndigheter och organisationer att utveckla sin verksamhet i positiv riktning, genom olika insatser för både enskilda medarbetare och grupper.

    Vi går igenom

  • Samtalsmetodik – Hur kommunicerar jag?
  • Hur strukturerar och förbereder jag ett bra utvecklingssamtal?
  • Vad skall ingå i ett samtal för att det skall bli så effektivt som möjligt?
  • Hur blir jag en god lyssnare? Hur ger jag utvecklande feedback?
  • Olika svåra samtal – hur hanterar jag olika problem som kan uppstå i samtal?

Vi står till tjänst med kurser och utbildning samt personlig handledning och arbetscoaching.

Uppdrag under 2015

4 oktober 2015

Här kommer en formulering om varför handledning har varit bra för vår arbetsgrupp! Handledning har […]

Köp min bok online

9 maj 2014

Nu finns min bok ”Som man sår får man skörda” tillgänglig att beställa här på […]

Kontakt

Göran Wasserman
Staglabergsgatan 17
352 34 Växjö

070-602 63 27
info@gwpersonutveckling.se

GW Personutveckling

All Rights Reserved
© Copyright 2010
GW Personutveckling